Tag Archives: Kho để hàng

Giá kệ selective pallet tại kho để hàng GNC Nano

Giá kệ selective pallet tại kho để hàng GNC Nano heading

Giá kệ selective pallet tại kho để hàng GNC Nano Trong các hoạt động kho bãi hiện đại nhất thì hệ thống giá kệ selective pallet tiêu chuẩn vẫn là hình thức lưu trữ pallet phổ biến nhất. Các pallet được lưu trữ trong kệ để hàng rộng không bị giới hạn về cách bố trí và luôn được truy

Read more

Kho để hàng đông lạnh

kho để hàng đông lạnh

Kho để hàng đông lạnh Kho để hàng đông lạnh có tác dụng làm chậm lại sự suy thoái của các hàng hoá tươi sống như thịt, cá, hoa qua tươi, sưa tươi, các mặt hàng cũng như nguyên liệu trong chế biến dược phẩm , hóa chất và enzym. Có ba loại kho lạnh : 1. Kho lạnh công

Read more