Tag Archives: Giá Kệ Để Vải Cuộn

Giá kệ để vải cuộn kho hàng nguyên liệu may công ty Sao Mai

Giá kệ để vải cuộn kho hàng nguyên liệu may công ty Sao Mai (12A)_compressed

Giá kệ để vải cuộn kho hàng nguyên liệu may mặc là giải pháp tuyệt vời cho các kho lưu trữ sản phẩm hình trụ. Về cơ bản, giá kệ được thiết kế với chiều sâu đủ lớn để có thể đặt sản phẩm của bạn, theo chiều dài cuộn vải vào hệ thống giá kệ nhanh chóng, an toàn.

Read more

Giá Kệ Để Vải Cuộn Giá Kệ Công Nghiệp Giá Kệ Dệt May

Gia Ke De Cuon Vai (1)

Giá Kệ Để Vải Cuộn Giá Kệ Công Nghiệp Giá Kệ Dệt May Giá Kệ Để Vải Cuộn Giá Kệ Công Nghiệp Giá Kệ Dệt May được ghép hai hay nhiều dãy giá kệ lại với nhau để tăng chiều sâu chung của cả khối giá kệ lớn để cuộn vải với khổ cuôn vải tới vài mét để đảm

Read more