Tag Archives: các ngành công nghiệp

MODEX 2014 ® là triển lãm công nghiệp mới nhất cho các ngành công nghiệp sản xuất và chuỗi cung ứng

MODEX 2014 là triển lãm công nghiệp

MODEX 2014 ® là triển lãm công nghiệp mới nhất cho các ngành công nghiệp sản xuất và chuỗi cung ứng. Đó là nơi các nhà thiết kế và sản xuất hàng đầu trong ngành hậu cần và chuỗi cung ứng (Logistic and Supply Chains) tập hợp để thảo luận về các xu hướng của ngày hôm nay và những

Read more