Sàn tầng lửng lắp ráp từ giá kệ kho

Sàn tầng lửng lắp ráp từ giá kệ kho

Sàn tầng lửng lắp ráp từ giá kệ kho rất quan trọng trong việc tận dụng tối đa không gian của kho đòi hỏi các giải pháp thiết kế, lắp đặt tạo ra sự lưu trữ, tiếp cận, truy cập ở các tầng giá kệ cao nhất. Một trong những giải pháp này là lắp đặt các sàn tầng lửng với một hoặc nhiều tầng kệ tạo ra các lối đi ở ngay chính tầng kệ lắp đặt đó. Việc tiếp cận và nhập xuất ở các tầng giá kệ kho khác nhau dựa trên các lối đi này kết hợp với việc lắp đặt cầu thang nằm ở những nơi thích hợp, gắn trong chức năng tiếp cận và an toàn. Như một sự bổ sung cho các cầu thang bộ, vận thăng vận chuyển hàng hóa hoặc  thang máy cũng có thể được lắp đặt.

Các lĩnh vực ứng dụng này cho các loại kệ là vô cùng đa dạng:
– Các kho hàng cho các bộ phận phụ tùng.
– Kho chứa vật tư công nghiệp và các sản phẩm DIY.
– Lưu trữ.
– Cửa hàng sách.
– Kho bao bì.
– Các kho hàng để treo quần áo.

an tang lung lap rap tu gia ke kho (1)
SÀN TẦNG LỬNG LẮP ĐẶT TRÊN NÓC GIÁ KỆ VÀ CẦU THANG Ở GIỮA

 

an tang lung lap rap tu gia ke kho (3)
SÀN TẦNG LỬNG LẮP NGANG GIÁ KỆ TẠO RA CÁC LỐI ĐI LẤY HÀNG TRÊN CAO VÀ SẢN MỞ RỘNG ĐỂ XUẤT NHẬP HÀNG

 

San tang lung lap rap tu gia ke kho (4)
SÀN TẦNG LỬNG LẮP NGANG GIÁ KỆ TẠO RA CÁC LỐI ĐI LẤY HÀNG TRÊN CAO KẾT HỢP MỞ RỘNG SÀN RA PHÍA TRƯỚC LÀM NƠI XUẤT NHẬP HÀNG, CẦU THANG LẮP LỐI BÊN CẠNH

 

San tang lung lap rap tu gia ke kho (5)
SÀN TẦNG LỬNG LẮP NGANG GIÁ KỆ TẠO RA CÁC LỐI ĐI LẤY HÀNG TRÊN CAO VÀ LẤY HÀNG 1 VÀ 2 BÊN GIÁ KỆ, XUẤT NHẬP HÀNG QUA LAN CAN GIÁ KỆ

 

San tang lung lap rap tu gia ke kho (6)
SÀN TẦNG LỬNG LẮP NGANG GIÁ KỆ TẠO RA CÁC LỐI ĐI LẤY HÀNG TRÊN CAO VÀ LẤY HÀNG 1 VÀ 2 BÊN GIÁ KỆ

 

San tang lung lap rap tu gia ke kho (7)
SÀN TẦNG LỬNG LẮP NGANG GIÁ KỆ TẠO RA CÁC LỐI ĐI LẤY HÀNG TRÊN CAO VÀ LẤY HÀNG 2 BÊN GIÁ KỆ, CẦU THANG LẮP ĐẦU HỒI

 

San tang lung lap rap tu gia ke kho (8)
SÀN TẦNG LỬNG LẮP NGANG GIÁ KỆ TẠO RA CÁC LỐI ĐI LẤY HÀNG TRÊN CAO VÀ LẤY HÀNG 2 BÊN GIÁ KỆ, CẦU THANG LẮP Ở GIỮA, XUẤT NHẬP HÀNG BẰNG VẬN THĂNG

San tang lung lap rap tu gia ke kho (9) San tang lung lap rap tu gia ke kho (10) San tang lung lap rap tu gia ke kho (11) San tang lung lap rap tu gia ke kho (12) San tang lung lap rap tu gia ke kho (13) San tang lung lap rap tu gia ke kho (14) San tang lung lap rap tu gia ke kho (15) San tang lung lap rap tu gia ke kho (16) San tang lung lap rap tu gia ke kho (17) San tang lung lap rap tu gia ke kho (18) San tang lung lap rap tu gia ke kho (19)