Tăng khả năng truy cập và mật độ lưu trữ bằng cách chọn kiểu kệ để pallet phù hợp

Có nhiều kiểu, loại giá kệ phù hợp với bạn nhất phụ thuộc vào những gì bạn cần ở nó:

Điều đó thực sự phụ thuộc vào hàng hóa bạn đang lưu trữ, số lượng hàng hóa , và tần suất bạn truy cập hàng hóa.  Long Quyền có thể giúp bạn lựa chọn các loại giá lưu trữ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn

Giá kệ lựa chọn ( Selective )
longquyen - ke de pallet (5)

Sự lựa chọn này cho phép bạn chọn lựa 100% các đơn vị hàng hóa.  Bạn luôn luôn có thể truy cập tất cả các pallet.  Tuy nhiên, chúng cần nhiều lối đi dẫn đến mật độ lưu trữ thấp hơn so với các lựa chọn thay thế khác.  Đối với sản phẩm không lưu trữ quá lâu và đa dạng về chủng loại, kệ lựa chọn là giải pháp tối ưu để lưu trữ loại sản phẩm này.

Giá kệ đi xuyên ( Drive In )
drive-in-pallet-racking-131569
Các hệ thống này được thiết kế để lưu trữ ba ,bốn pallet theo chiều sâu.  Các kiểu kệ này cung cấp mật độ lưu trữ lớn hơn kệ lựa chọn, nhưng ít chọn lọc.  Nhưng với kiểu lựa chọn nhập trước xuất sau nó làm giảm khả năng lựa chọn hàng, nhưng bù lại mật độ lưu trữ lớn.  Đối với các hàng hóa có yêu cầu lưu trữ lâu, thì hệ thống này là một giải pháp tuyệt vời.

Giá kệ trối ( Pallet Flow )longquyen-live pallet - ke troi de pallet (3)
Mật độ lưu trữ cực lớn là ưu thế lớn của hệ thống giá kệ trôi.  chúng chỉ bị chỉ bị giới hạn bởi số cửa truy cập ( một dãy hàng chục pallet chỉ có 2 cửa xuất nhập .  Hệ thống giá kệ trôi cung cấp kiểu lựa chọn nhấp trước xuất trước, một lợi thế với các sản phẩm dễ hư hỏng và có hạn sử dụng ngắn.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Long Quyền