Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International. Hệ thống lưu trữ giá kệ trung tải được chế tạo theo nguyên tắc “chạm tay vào hàng hóa”. Tức là tất cả các hàng hóa trong kho để hàng có thể lấy bằng tay ra khỏi giá kệ.

Ưu điểm:

  • Tải trọng lưu trữ hàng hóa vật tư từ nhẹ đến trung bình (250kg-550kg).
  • Thuận tiện trong sắp xếp cho các loại hàng hóa đã được chia nhỏ.
  • Kích thước ở từng khu vực sàn giá kệ có thể điều chỉnh được.
  • Giá kệ có thể cao từ 1.500mm-10.000 mm
  • Thích hợp với nhiều loại hàng hóa, nhiều loại kho hàng
  • Sắp xếp với nhiều loại giá kệ lưu trữ hỗn hợp.
  • Rất dê dàng trong việc mở rộng hay thu hẹp các vùng để hàng trong kho hàng.

Các tấm sàn bằng tôn tấm gấp cạnh hàn tăng cứng chịu lực, dễ thay thể, bổ xung, thay đổi khoảng chiều cao trên từng khoang để hàng.

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn được sử dụng rộng rãi trong kho chứa các đồ hộp phụ tùng, ngành ô tô xe máy, ngành dược phẩm, ngành bao đì đống gói,…do đặc điểm dễ tiếp cận các sàn để hàng của giá kệ bằng tay. Trong các hệ thống sản xuất, Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn còn được đưa vào làm dây chuyền sản xuất tiếp ứng nguyên liệu đầu vào và ra khi lắp các con lăn chạy trên các sàn tầng giá kệ.

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International (8)

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International (1)

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International (2)

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International (3)

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International (4)

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International (5)

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International (6)

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International (7)

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International (8)

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International (9)

Giá kệ trung tải kệ chứa hàng sàn tôn hạng trung cty OSCO International 

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )