Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng là hệ thống giá kệ thông minh nhiều tầng, nhiều cấp độ sử dụng đan xen với tầng lửng kiểu Catwalk, đây là một công trình giá kệ kho o sàn tầng lửng Mezzanine lưu trữ hiệu quả cao trong việc vận hành xuất nhập cho nhiều mã hàng của kho phụ tùng ô tô, xe máy cũng như những ngành hành có nhiều mã hàng tương tự. Với nhiều cấp độ chia ô và vách ngăn ngay trên các tầng giá kệ, khả năng lưu trữ, phân loại ngay trên giá kệ kho phụ tùng này lên tới hàng chục nghìn mã hàng có thể xuất nhập nhanh chóng và chính xác. Việc lưu trữ này hiệu quả từ việc sử dụng từ việc đánh số ô và vị trí lưu trữ thông thường cho đến việc quẹt mã vạch và đọc thẻ trên máy tính và phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp.
Việc thiết kế kết hợp với kết cấu sàn tầng lửng Mezzanine, chúng tôi đã cùng khách hàng của mình là công ty Hyundai TST Thành Công thiết kế sử dụng tối đa không gian và chiều cao của tòa nhà kho phụ tùng nhằm sử dụng hiệu quả không gian kho, giảm gíá thành vận hành và lựu trữ các thiết bị phụ tùng ô tô, nhằm tới giảm giá thành phụ tùng, đem lại lợi ích cho các khách hàng của công ty Hyundai TST Thành Công ngay từ trong việc nhập, xuất, lưu trữ hàng hóa, phụ tùng trên giá kệ. Chúng tôi đã đáp ứng được yêu cầu thiết kế, sản xuất và lắp đặt khu vực giá kệ lưu trữ thông minh, năng động và an toàn cho tất các các thiểt bị phụ tùng mà bất cứ công ty sản xuất ô tô nào cũng yêu cầu cho một nhà cung ứng hậu cần về lưu trữ phụ tùng, thiết bị ô tô, xe máy.

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công (1)

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công (3)

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công (4)

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công (5)

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công (6)

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công (7)

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công (8)

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công (9)

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công (10)

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công (11)

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công (12)

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng Công ty Hyundai TST Thành Công (2)

Giá Kệ Kho Phụ Tùng Sàn Tầng Lửng

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )